Kenia Karamikui


Kawa rozczarował… czuć było owoce ale wszystko było jak by „Przybrudzone” temperatura tylko zwiększała brudek…
Region: Kirinyaga
Odmiana: SL28, SL34
Obróbka: Washed